لیست مقالات ارشد مکانیک

  • سبد خریدتان خالی است.

عنوان پایان نامه همراه با لینک توضیحاتاضافه به سبد خرید
پایان نامه بررسی همزمان انتقال حرارت جابجایی مختلط و تشعشعی برای جریان عبوری از کانال مربعی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی خستگی اتصال نقطه جوش مقاومتی ورق پوشش دار
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تنش پاد ‌صفحه‌ای یک صفحه ی چهارگوش ساخته شده از مواد هدفمند با چندین عیب
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه حل مساله مکانیک تماس خطی صفحه ای با فرمولبندی المان محدود
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل ارتعاش تیر یکسر گیردار در یک محیط آکوستیک با یک منبع صوت متحرک
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي كمانش در مواد مركب بافته شده
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل ترموالاستیک گذرا در پوسته‌های جدار ضخیم استوانه ای دوار FGM تحت فشار داخلی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی و تحلیل روش های توقف رشد ترک در یک پوسته توربین گاز
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تنش پادصفحه ای یک صفحه ی دایروی نا متجانس با چندین ترک
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تاثیر خزش در رشد ترک پوست توربین های گازی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارزیابی احتمال از کارافتادگی لوله های بویلر
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تنش پادصفحه ای در نیم صفحه ارتوتروپیک تضعیف شده توسط چندین ترک تحت بار هارمونیک
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طراحی بهینه ی مکانیزم های برف پاک کن که بتواند بیشترین سطح جاروب را داشته باشد
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تنش پادصفحه ای الاستودینامیک صفحات دایروی حاوی چندین ترک
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تنش پادصفحه ای یک صفحه ی دایروی از ماده ی هدفمند تضعیف شده توسط چندین عیب
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تنش پادصفحه ای قطاع دایروی ارتوتروپیک محدود تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه محاسبه تنش های ناشی از منبع حرارتی موضعی در یک محیط سه بعدی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل پاد صفحه ای برای مواد مرکب بافته شده
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل واماندگی و تخمین عمر با استفاده از فراکتوگرافی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
تحلیل تنش پاد صفحه‌ای در صفحه ارتوتروپیک تضعیف شده توسط ترک و حفره تحت بار هارمونیک
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی توزیع تنش های پسماند در جوش اصطکاکی امتزاجی فلزات غیر همجنس ( مس و آلومینیوم)
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدلسازی انتقال حرارت میان سوپاپ و نشیمنگاه با استفاده از شبکه عصبی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی تجربی اثر پارامترهای فرایندی بر خواص مکانیکی و میکروساختاری در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی هم آلومینیم 5086 به برنج
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل حدی خم لوله تحت بار گذاری ترکیبی فشاری و خمشی با استفاده از روشهای تجربی و عددی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کنترل ارتعاشات ناشی از نوسان پایه در دست روبات صفحه اي با بازوهاي صلب و درجات آزادي اضافی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طراحی و ساخت ربات برای اندازه گیری شاخص مخروطی خاک و ارائه یک مدل سه بعدی تقریبی از نمودار آن برای کل مزرعه
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی سطوح نانو در کاهش ضریب اصطکاک در جریان و افزایش مقاومت سطح
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ذخیره سازی انرژی خورشیدی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات مکش و دمش در لایه های مرزی آرام و درهم
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی تحقیقات جدید انجام شده بر روی مواد FG
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای در سیستم انتقال جریان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی میکروپمپها و کاربرد آنها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی کاهش نیروی پسا حول اجسام با تاکید بر سوپر کاویتاسیون
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه رهاسازی تنش قطعات جوشکاری شده بر اثر بارگذاری دینامیکی با استفاده از روشهای موجود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربهای در اطراف ایرفویل NACA0018
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تحلیل دینامیک، سینماتیک و کنترل مکانیزم استوارت با محرکهای دورانی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی پدیده سرج و استال در کمپرسور
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین و طراحی ایزوتروپی در رباتها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه روشهای کاهش نیروی بازدارندگی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی خودروهای گازسوز و مقایسه آن با بنزین سوز
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی ربات از منظر سینماتیک ودینامیک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند جهت مدیریت مصرف
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی وشبیه سازی پدیده کاویتاسیون بر روی کنترل ولوها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه قابلیت و محدودیت نرم افراز فلوئنت در حل مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ایرودینامیک اتومبیل های مسابقه ای
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی لوله های نفت و گاز و جایگزینی انها به وسیله لوله های کامپوزتی و پلیمری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروی پسا (Drag Force)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه کاویتاسیون در پمپ ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مقدمه ای بر رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی میکروهندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر با اصطکاک و انتقال حرارت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی روش های استاندارد افزایش راندمان توربین گاز
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه میکرو مکاترونیک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه نانو سیالات
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی یک پارامتر از محیط با استفاده از حسگرهای نامطمئن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه لایه مرزی و نیروی پسا و برآ در جریان سیال اطراف جسم و روش های کاهش نیروی پسا
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی تحت شرایط مرزی متفاوت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مقایسه عملکرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی درکوره ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی نظریه های مربوط به مکانیک تماس
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مقایسه کانالهای متعارف (لوله ها) با میکروکانالها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه طراحی تونلهای باد مافوق صوت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته ها و پانل های استوانه ای با عیوب هندسی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی اتصالات چسبی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی تحت بارگذاری استاتیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه پیزوالکتریک و تقویت پویای سفتی تیر کامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مواد تابعی هوشمند
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی شاخص های سرمایش مغناطیسی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور در محیطهای بزرگ
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنایع و ممیزی انرژی یک واحد به عنوان نمونه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن CFRP
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه انتقال حرارت ترکیبی (جابه جایی – هدایت) در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه رفتار دینامیکی پیزو الکتریک ها و پیزو مگنت ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابجایی آزاد در یک محیط متخلخل محدود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی خسارات های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی و مکانیزم آن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه آب شیرین کن های خورشیدی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی دقت نرم افزار های (ABAQUS,ANSYS,NASTRAN) برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه انبساط حرارتی در سیستم خطوط لوله
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن در تهویه مطبوع ساختمان ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه اصول طراحی گیج و ابزار دقیق
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار با هسته انعطاف پذیر و ماده هدفمند
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مطالعه ی تست های خستکی در مواد کامپوزیت پایه پلیمیری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مکانیزمهای خرابی در سازههای چند لایه کامپوزیتی تحت بار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی سوخت طبقه بندی در موتور های پاشش مستقیم اشتغال جرقه ای
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تخمین پارامتر های تعلیق خودروی Baja دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با grey box
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی ساختار های ساندویچی لانه زنبوری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی کمانش حرارتی در تیر کامپوزیت لایه متقاطع
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شناخت مواد FGM
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کمانش مکانیکی صفحه دایروی کامل با لایه های پیزوالکتریک و مواد با خواص تابعی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تیر ترموپیزوالکتریک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تدوین نرم افزار جهت بررسی تاثیر دما و تغییرات آن برفرکانس طبیعی اجسام دو بعدی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل دینامیکی تیر FGM بر مبنای تئوری تیموشنکو
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل المان محدوده تیر اف. جی . ام با فرض اویلر به همراه لایه پیزو تحت باردینامیکی مکانیکی ومیدان الکتریکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی لانه زنبوری تحت بارهای ترکیبی (محوری، پیچشی، خمشی) در حالت استاتیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر کامپوزیت ترموپیزوالاستیک با فرض تیموشنکو و روش اجرایی محدود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بازشناسی اشیا مبتنی بر ساز و کار مبتنی بر سازو کار قشر گیجگاهی مغز
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی کاربرد COMBINED HEAT &POWER (CHP) NV در میکروتوربین
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تعیین فاکتورهای موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کمانش حرارتی ورق های مستطیل شکل ساخته شده از مواد تابعی با خواص وابسته به درجه حرارت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کمانش پوسته های کروی کم عمق EGM با ماده وابسته به دما
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی کمانش حرارتی تیر FGM با دولایه پیزوالکتریک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات FGM ترموالاستیک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل ترمودینامیکی جریان ارام کاملا توسعه یافته در یک کویل مارپیچ با شرایط مرزی معینه برای خواص متغیره
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل استاتیکی تیر ترموپیزو الکتریک با فرض تئوری تیموشنکو با تقریب درجه بالای المان محدود گلرکین
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی اثر الکترو و هیدرودینامیک ( باد کرونا) بر افزایش آهنگ انتقال حرارت در کانال مستطیلی عریض در رژیم جریان آرام و گذرا
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده درخنک کاری تجهیزات الکترونیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر راندمان کلکتور خورشیدی و طراحی یک نمونه از آن با بیشترین بازده ممکنه با توجه به متغیرهای موجود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی عوامل موثر در کارایی توربین های گاز جهت احداث نیروگاه گازی در منطقه عسلویه و چگونگی افزایش بازدهی کلی این نیروگاه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی رفتار هیدرودینامیکی برخورد دو جت توربولانت با مقطع مثلثی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کمانش حرارتی در تیر پیزو کامپوزیت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
تحلیل ترمو الاستیسیته کوپل پوسته استوانه ای FGMتحت شوک حرارت و فشار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون به روش انالیز اگزرژی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
حل میدان دمای نان فوریه به روش تحلیلی در یک کره توخالی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایا نامه تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس PIEZO-FGM
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه محاسبات و مطالعه چگونگی بهینه سازی برج خنک کن خشک غیر مستقیم هلر
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد . تشعشع از مجموعه پره های تشعشعی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی انرژی و جلوگیری از اتلاف آن در کوره نفت خام پالایشگاه تبریز
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی و محاسبه انتقال حرارت تابشی در مواد فیبری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شبیه سازی عددی جریان لغزشی ارام در میکرو کانالهای با مقطع ذوزنقه ای
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی ارتعاشات اجباری تیر FGM تحت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money