مباحث مقررات ملی ساختمان

در این قسمت مباحث مقررات ملی ساختمان قرار خواهند گرفت

بروز ترین مباحث مقررات ملی ساختمان در این جدول قرار خواهند گرفت .

شماره مبحث عنوان مقررات + سال انتشار لینک دانلود
مبحث 1

تعاریف – 92

download1
مبحث 2

نظامات اداری – 88

download1
مبحث 3

حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق – 92

download1
مبحث 3

حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق-95

download1
مبحث 4

الزامات عمومی ساختمان-88

download1
مبحث 4

الزامات عمومی ساختمان-92

download1
مبحث 5

مصالح و فرآورده های ساختمانی-92

download1
مبحث 6

بارهای وارد بر ساختمان – 92

download1
مبحث 7

پی و پی سازی – 92

download1
مبحث 8

طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی– 92

download1
مبحث 9

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه– 92

download1
مبحث10

طرح و اجرای ساختمان های فولادی-88

download1
مبحث 10

طرح و اجرای ساختمان های فولادی– 92

download1
مبحث 11

طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها– 92

download1
مبحث 12

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا- 92

download1
مبحث 13

 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان-88

download1
مبحث 13

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها-95

download1
مبحث 14

تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع-88

download1
مبحث 14

تاسیسات مکانیکی-96

download1
مبحث 15

آسانسور ها و پلکان برقی – 92

download1
مبحث 16

تاسیسات بهداشتی-96

download1
مبحث 16

تاسیسات بهداشتی – 88

download1
مبحث 17

-لوله کشی گاز طبیعی – 89

download1
مبحث 18

عایق بندی و تنظیم صدا – 88

download1
مبحث 18

عایق بندی و تنظیم صدا-96

download1
مبحث 19

صرفه جویی در مصرف انرژی-89

download1
مبحث 20

علایم و تابلوها-96

download1
مبحث 21

پدافند غیر عامل-92

download1
مبحث 22 مراقبت و نگهداری-92 download1

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2019