نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-۳۰۰تا۴۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مرور زمان و به طور کامل جهت دانلود قرار داده خواهد شد.

شماره نشریهعنوان نشریهلینک دانلود
نشریه ۳۰۱مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
نشریه ۳۰۲دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل
نشریه ۳۰۵شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور
نشریه ۳۰۶آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
نشریه ۳۰۷راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه
نشریه ۳۰۸ راهنمای طراحی دیوارهای حائل
نشریه ۳۰۹راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
نشریه ۳۱۱راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
نشریه ۳۱۲ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
نشریه ۳۱۳فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه ۳۱۵راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
نشریه ۳۱۶راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه
نشریه ۳۱۷ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۳۱۸دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب
نشریه ۳۱۹ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
نشریه ۳۲۰فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۲۱ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
نشریه ۳۲۲دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
نشریه ۳۲۳دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
نشریه ۳۲۴ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی
نشریه ۳۲۵ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
نشریه ۳۲۷دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه ۳۲۸تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنی
نشریه ۳۲۹فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه ۳۳۰دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری
نشریه ۳۳۱راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
نشریه ۳۳۲راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه
نشریه ۳۳۳شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)
نشریه ۳۳۴روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار
نشریه ۳۳۵راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
نشریه ۳۳۶راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه ۳۳۷ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
نشریه ۳۳۸دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
نشریه ۳۳۹مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت
نشریه ۳۴۰تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی
نشریه ۳۴۱مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت
نشریه ۳۴۲راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری
نشریه ۳۴۳راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی
نشریه ۳۴۴آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)
نشریه ۳۴۵راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
نشریه ۳۴۶
نشریه ۳۴۷راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
نشریه ۳۴۸ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۴۹راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها
نشریه ۳۵۰مقررات تهویه معدن
نشریه ۳۵۱مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ
نشریه ۳۵۲معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای
نشریه ۳۵۳راهنمای طراحی روسازی فرودگاه
نشریه ۳۵۴راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
نشریه ۳۵۵دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن
نشریه ۳۵۶ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
نشریه ۳۵۷ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نشریه ۳۵۸ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
نشریه ۳۵۹راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
نشریه ۳۶۰دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
نشریه ۳۶۱تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)
نشریه ۳۶۳-۱راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی
نشریه ۳۶۳-۲راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی
نشریه ۳۶۳-۳راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
نشریه ۳۶۴دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
نشریه ۳۶۵فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود
نشریه ۳۶۷شناسنامه فنی پل‌ها
نشریه ۳۶۸راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
نشریه ۳۶۹ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
نشریه ۳۷۰راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه
نشریه ۳۷۱مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
نشریه ۳۷۴مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف
نشریه ۳۷۵مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
نشریه ۳۷۶دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود
نشریه ۳۷۸راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
نشریه ۳۷۹دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی
نشریه ۳۸۱راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۸۲راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
نشریه ۳۸۳راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها
نشریه ۳۸۵دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی
نشریه ۳۸۵-۲دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
نشریه ۳۸۸آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته
نشریه ۳۸۹آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه
نشریه ۳۹۰راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای
نشریه ۳۹۱راهنمای طراحی روسازی بنادر
نشریه ۳۹۲ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره
نشریه ۳۹۳نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
نشریه ۳۹۴دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر
نشریه ۳۹۵دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی
نشریه ۳۹۶شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
نشریه ۳۹۷راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار
نشریه ۳۹۹مشخصات فنی عمومی سدها
نشریه ۴۰۰آیین نامه سازه های فضاکار

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money