نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-۳۰۰تا۴۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مرور زمان و به طور کامل جهت دانلود قرار داده خواهد شد.

شماره نشریه عنوان نشریه لینک دانلود
نشریه ۳۰۱ مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
نشریه ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل
نشریه ۳۰۵ شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور
نشریه ۳۰۶ آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
نشریه ۳۰۷ راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه
نشریه ۳۰۸  راهنمای طراحی دیوارهای حائل
نشریه ۳۰۹ راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
نشریه ۳۱۱ راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
نشریه ۳۱۲ ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
نشریه ۳۱۳ فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه ۳۱۵ راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
نشریه ۳۱۶ راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه
نشریه ۳۱۷ ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۳۱۸ دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب
نشریه ۳۱۹ ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
نشریه ۳۲۰ فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۲۱ ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
نشریه ۳۲۲ دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
نشریه ۳۲۳ دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
نشریه ۳۲۴ ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی
نشریه ۳۲۵ ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
نشریه ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه ۳۲۸ تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنی
نشریه ۳۲۹ فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری
نشریه ۳۳۱ راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
نشریه ۳۳۲ راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه
نشریه ۳۳۳ شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)
نشریه ۳۳۴ روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار
نشریه ۳۳۵ راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
نشریه ۳۳۶ راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه ۳۳۷ ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
نشریه ۳۳۸ دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
نشریه ۳۳۹ مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت
نشریه ۳۴۰ تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی
نشریه ۳۴۱ مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت
نشریه ۳۴۲ راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری
نشریه ۳۴۳ راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی
نشریه ۳۴۴ آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)
نشریه ۳۴۵ راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
نشریه ۳۴۶
نشریه ۳۴۷ راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
نشریه ۳۴۸ ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۴۹ راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها
نشریه ۳۵۰ مقررات تهویه معدن
نشریه ۳۵۱ مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ
نشریه ۳۵۲ معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای
نشریه ۳۵۳ راهنمای طراحی روسازی فرودگاه
نشریه ۳۵۴ راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
نشریه ۳۵۵ دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن
نشریه ۳۵۶ ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
نشریه ۳۵۷ ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نشریه ۳۵۸ ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
نشریه ۳۵۹ راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
نشریه ۳۶۰ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
نشریه ۳۶۱ تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)
نشریه ۳۶۳-۱ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی
نشریه ۳۶۳-۲ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی
نشریه ۳۶۳-۳ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
نشریه ۳۶۴ دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
نشریه ۳۶۵ فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود
نشریه ۳۶۷ شناسنامه فنی پل‌ها
نشریه ۳۶۸ راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
نشریه ۳۶۹ ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
نشریه ۳۷۰ راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه
نشریه ۳۷۱ مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
نشریه ۳۷۴ مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف
نشریه ۳۷۵ مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
نشریه ۳۷۶ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود
نشریه ۳۷۸ راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
نشریه ۳۷۹ دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی
نشریه ۳۸۱ راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۸۲ راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
نشریه ۳۸۳ راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها
نشریه ۳۸۵ دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی
نشریه ۳۸۵-۲ دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
نشریه ۳۸۸ آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته
نشریه ۳۸۹ آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه
نشریه ۳۹۰ راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای
نشریه ۳۹۱ راهنمای طراحی روسازی بنادر
نشریه ۳۹۲ ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره
نشریه ۳۹۳ نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
نشریه ۳۹۴ دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر
نشریه ۳۹۵ دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی
نشریه ۳۹۶ شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
نشریه ۳۹۷ راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار
نشریه ۳۹۹ مشخصات فنی عمومی سدها
نشریه ۴۰۰ آیین نامه سازه های فضاکار

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money