نشریه و آیین نامه ها

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

شماره نشریه عنوان نشریه لینک دانلود
نشریه ۱ زلزله خیزی ایران (از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۶۹)
نشریه ۲ زلزله هشتم مرداد ماه ۴۹ قرناوه (گنبد کاووس)
نشریه ۳ بررسیهای فنی
نشریه ۴ طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه
نشریه ۵ آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی
نشریه ۶ ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
نشریه ۷ دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعی
نشریه ۹ مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
نشریه ۱۰ بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیر و کارزین استان فارس
نشریه ۱۲ نشریه روسازی شنی و حفاظت رویه آن
نشریه ۱۳ نشریه زلزله ۱۷ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس
نشریه ۱۴ نشریه تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)
نشریه ۱۵ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)
نشریه ۱۶ نشریه شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
نشریه ۱۷ نشریه برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از ۱۵۰ تا ۷۲۰ تخت
نشریه ۱۸ مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
نشریه ۱۹ نشریه روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
نشریه ۲۰ نشریه جوشکاری در ساختمانهای فولادی
نشریه ۲۱ نشریه تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری
نشریه ۲۲ دانلود نشریه جوش پذیری فولادهای ساختمانی
نشریه ۲۳ نشریه بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
نشریه ۲۴ نشریه ایمنی در جوشکاری ویرایش دوم
نشریه ۲۵ دانلود نشریه زلزله ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲ ماناگوا
نشریه ۲۶ نشریه جوشکاری در درجات حرارت پایین
نشریه ۲۷ نشریه مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
نشریه ۲۸ نشریه تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)
نشریه ۲۹ نشریه بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور
نشریه ۳۰ نشریه مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
نشریه ۳۱ نشریه تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)
نشریه ۳۲ نشریه شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان
نشریه ۳۳ مشخصات فنی عمومی راه های اصلی
نشریه ۳۴ مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
نشریه ۳۵ مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
نشریه ۳۶ مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
نشریه ۳۷ استانداردهای نقشه کشی
نشریه ۳۸ مشخصات فنی عمومی اندودکاری
نشریه ۳۹ شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
نشریه ۴۰ مشخصات فنی عمومی در و پنجره
نشریه ۴۱ مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
نشریه ۴۲ مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
نشریه ۴۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)
نشریه ۴۴ استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی
نشریه ۴۵ استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
نشریه ۴۶ زلزله ۱۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ سرخون بندرعباس
نشریه ۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی
نشریه ۴۸ مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو
نشریه ۴۹ بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری
نشریه ۵۰ گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
نشریه ۵۱ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف
نشریه ۵۲ شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی
نشریه ۵۳ زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران
نشریه ۵۴ راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد
نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم
نشریه ۵۶ راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی
نشریه ۵۷ شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه
نشریه ۵۸ موقعیت ۱۷۰ دستگاه شتاب نگار حرکات شدید
نشریه ۵۹ شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
نشریه ۶۰ شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
نشریه ۶۱ طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
نشریه ۶۲ شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی
نشریه ۶۳ زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایران
نشریه ۶۴ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف
نشریه ۶۵ نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)
نشریه ۶۶ تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر
نشریه ۶۷ راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
نشریه ۶۸ ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
نشریه ۶۹ زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایران
نشریه ۷۰ مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران۲۳-۲۵ آبان ماه ۱۳۵۵)
نشریه ۷۱ محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
نشریه ۷۲ راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی
نشریه ۷۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
نشریه ۷۴ ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی
نشریه ۷۵ برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
نشریه ۷۶ مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)
نشریه ۷۷ زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷ کشور رومانی
نشریه ۷۸ راهنمای طرح ساختمان های فولادی
نشریه ۷۹ شرح خدمات نقشه برداری
نشریه ۸۰ راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
نشریه ۸۱ سیستم گازهای طبی در بیمارستان – محاسبات و اجرا
نشریه ۸۲ راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک
نشریه ۸۳ مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر
نشریه ۸۴ طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)
نشریه ۸۵ معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
نشریه ۸۶ معیارهای طرح هندسی راه های روستایی
نشریه ۸۷ معیارهای طرح هندسی تقاطعها
نشریه ۸۸ چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع ها
نشریه ۸۹ مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
نشریه ۹۰ دیوارهای سنگی
نشریه ۹۱ الفبای کالبدی خانه سنتی
نشریه ۹۲
نشریه ۹۳ گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم
نشریه ۹۴ تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
نشریه ۹۵ مشخصات فنی نقشه برداری
نشریه ۹۶ جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)
نشریه ۹۷ ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)
نشریه ۹۸ ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
نشریه ۹۹ وسایل کنترل ترافیک
نشریه ۱۰۰ بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money