پایان نامه های ارشد برق و کامپیوتر

لیست پایان نامه هاافزودن به سبد خرید
پایان نامه عیب یابی سیم پیچ‌های استاتور در ژنراتورهای سنکرون
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه جایابی بهینه PMU به وسیله ILP و QP
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه تنظیم مرز نواحی عملکرد رله دیستانس به صورت تطبیقی
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه شخیص و ردیابی وسایل نقلیه براي کنترل ترافیک هوشمند
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از FCL و TCBR
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه مدلسازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت با حضور انباره های انرژی برای میراکردن نوسانات پیچشی توربین-ژنراتور
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه مدل سازی و کنترل سیستم های تولید پراکنده پیل سوختی برای بهره برداری کارآمد
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه مدل‌سازی و شبیه‌سازی ترکیب اترنت شهری با MPLS
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه کنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور بهبود پایداری سیستم قدرت
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه طراحی و شبیه سازی میکسر آنالوگ باند پهن با تکنولوژی 0.18um CMOS
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه طراحی و شبیه سازی سنتز کننده‌ی فرکانسی تمام دیجیتال با کارایی بالا
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری برای مبدل بوست
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه شناسایی انسان از روی راه رفتن
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه ردگیری شئ متحرک توسط شبکه های حسگر بی سیم
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه حل مسئله به مدار آوردن واحدهای نیروگاهی به کمک الگوریتمهای هوشمند و مقایسه الگوریتمها
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه تدوین یک الگوریتم بلادرنگ جهت تنظیم هماهنگی رله های اضافه جریان
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه پردازش سیگنال در آرایه های تصادفی
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه بکار گیری VSC-HVDC در انتقال توان مزارع بادی بزرگ
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه بررسی تاثیرات تولید پراکنده بر روی سیستم حفاظت در حضور محدود ساز جریان خطا
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه هماهنگی رله های جریان زیاد با لحاظ کردن عدم قطعیت
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه مدل سازی انواع خطا در موتورهای القایی و استفاده از تئوری آشوب به منظور شناسایی انواع خطا
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه حفاظت ضد جزیره‌ای و بهره‌برداری جزیره‌ای تولیدات پراکنده با حداقل ناحیه غیر قابل تشخیص
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه تعیین عیب تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای خشک رزینی با استفاده از الگوهای تخلیه جزئی
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه تخمین فازور در سیستم های قدرت با استفاده از فیلتر کالمن
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه برنامه ریزی توسعه و جایابی پست با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه برنامه ریزی توسعه توأم پستها و خطوط فوق توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه بررسی و تعیین نحوه توزیع جریان در مسیرهای موازی سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتورهای جریان بالا
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه بررسی پایداری ولتاژ شبکه انتقال برق ایران در سال 1390و مکان‌یابی svc به منظور بهبود آن
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه مدلسازی و تشخیص خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از شبکه‌های پتری
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه طراحی یک استراتژی کنترل برای هماهنگی توربین بادی و دیزل ژنراتور بر اساس منحنی بار
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه سیستم تشخیص اتوماتیک اثر انگشت
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه تشخیص جزیره ای شدن نیروگاه بادی با استفاده از تکنیک wavelet
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن عدم قطعیت
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایان نامه بررسی و شبیه‌سازی بخش‌های مدل مکانی و کدکننده آنتروپی کدک (CODEC) استاندارد ویدئویی H.264
RIAL 70,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money