پایان نامه های ارشد عمران

جهت مشاهده بهتر محتوا در گوشی های همراه از حالت landscape استفاده کنید. ( گوشی خود را بچرخانید)

  • سبد خریدتان خالی است.

عنوان پایان نامه همراه با لینک توضیحاتاضافه به سبد خرید
پایان نامه مقایسه روشهای تجربی، تحلیلی و عددی بررسی پایداری سقف تونل در محیط سنگی درزه دار
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدلسازی فیلترهای خاکی بیولوژیکی در مقیاس پایلوت برای حذف مواد آلی محلول در سیلابهای شهری
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه آناليز ديناميكي شمع با استفاده از روش المان محدود و روش المان محدود با مرز مقياس شده
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی مقاومت و شکل پذیری نیروهای بتنی مسلح با فولاد سرد کشیده شده توسط مدل سازی عددی غیر خطی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی مقاومت و شکل پذیری نیروهای بتنی مسلح با فولاد سرد کشیده شده توسط مدل سازی عددی غیر خطی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه توسعه مبانی طراحی لرزه‌ای بر مبنای عملکرد برای سازه‌های سبک فولادی کوتاه مرتبه
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طراحی کنترلر فازي براي میراگرهاي جرمی نیمه فعال سازه ها
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شبیه سازی عددی تراوش ناماندگار در محیط های محدود با استفاده از تکنیک کسرهای پیوسته در روش المان محدود با مرز مقیاس شده
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی تاثیر نانوسیلیس و میکروسیلیس , بر روی عملکرد بتنهای با مقاومت بالا در برابر تهاجم اسید سولفوریک
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مقایسه فنی و اقتصادی تزریق تراکمی و تزریق نفوذی در سازه های ساحلی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مطالعه عملکرد گروهی ریزشمع ها و تعیین ضریب کارایی گروه
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی خاک رس ماسه دار مسلح به ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش فشاری تک محوری
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بهینه سازی رفتار لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از الگوریتم فرا اکتشافی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده مجهز به حلقه های ترکیبی فولاد و نایتینول
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی ر فتار لرزه ای سیستم لرزه بر جانبی T شکل (TRF)
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی اثر ناهمسانی توأم مقاومت برشی و نفوذپذیری مصالح در پایداری سازه های ژئوتکنیکی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدلسازی عددی حرکات گسلهای فعال در زير سدهای خاکي
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تخصیص بهینه منابع آب به اراضی کشاورزی پایاب سدهای مخزنی با استفاده از کم آبیاری
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل عددی پایداری شیروانی های سنگی درزه دار برای حالت های مختلف خرابی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری ضربه ای پرتابه
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي ميزان تأثير پارامترهاي مؤثر بر روي لايه بندي آب مخازن سدها
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دبی سرریزهای غیرخطی در پلان
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی رفتار لرزه‌ای مخازن هوایی بتنی استوانه‌ای برای شکل‌های مختلف مخزن با احتساب اندرکنش آب و سازه
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی آزمایشگاهی معیار طراحی فیلتر مانع فرسایش خاکهای واگرا و برخی عوامل موثر بر رفتار فیلتراسیون در سدهای خاکی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارزیابی لرزه ای سیستم لرزه بر TBF به روش زمان دوام
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طراحی لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح سه بعدي بر اساس عملکرد با استفاده از روش هاي تحلیل استاتیکی غیر خطی و دینامیکی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طراحی تیرهای مرکب در برابر حریق بر پایه نظریه قابلیت اعتماد
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی رفتار لرزه اي انواع شکلهاي سیستم مقاوم جانبی TBF
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های فضاکار قیچی سان تاشو بر اساس سطح عملکرد
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه پایان نامه رفتار لرزهاي ساختمانهاي بلند بتن آرمه نامنظم در ارتفاع تحت زمين لرزه شديد
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تعیین پارامترهای تغییر شکل پذیری و مقاومتی بتن پلاستیک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی ارتباط بین مقاومت سایشی مصالح درشت دانه و پارامترهای مقاومت برشی مربوطه
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی اثر متراکم شدن مصالح پوسته بر پایداري لرزه اي سد هاي سنگریزه اي با هسته بتن آسفالتی
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیر خطی دینامیکی سازه های بتىی مسلح
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه انتخاب مدل رفتاری مناسب جهت تخمین میدان تنش و کرنش در توده خاک وبار وارده به نگهدارنده ها حاصل از حفاری تونل های شهری
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل برنامه ریزی مسکن روستایی و نقش آن در عمران و توسعه روستاها، مطالعه موردی: شهرستان زنجان
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارزیابی جریان رطوبت و حرارت در بتن
RIAL 80,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تدقیق و ارزیابی پارامترها و مشخصه های هیدرولیکی حوضچه آرامش(مطالعه موردی سد نازلوچای)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تخمین پارامترهای موثر در تراکم مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارايه مدل ارزيابي ايمني در شبكه بزرگراههاي بين شهري با استفاده از روش ضريب تعديل (AMF) تصادفات
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه معرفی روشهاي ارزیابی روسازي راه و مقایسه آنها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارائه مدل پيش بيني نرخ برخوردهاي ترافيكي در تقاطعهاي بدون چراغ راهنمايي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شبیه سازي عددي الگوي جریان و توزیع فشار آب در پرتاب کننده هاي جامی شکل (FLIP BUCKETS)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي پايداري شيرواني هاي خاكي با استفاده از مجموعه هاي فازي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه محاسبه میزان تراوش از میان سد های خاکی با استفاده از روش EPRو المانهای محدود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه نرم افزار IHSDM و بکارگیری آن در کنترل طراحی پروژه های راه سازی با استانداردها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی تاثیر نصب تجهیزات هوشمند روی ناوگان جاده ای و پارامتر های طراحی هندسی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی و تحلیل نقاط حادثه خیز و ارائه راهکارهای بهبود آن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راهها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه توسعه الگوي ارزيابي جانمايي سيستم هاي هوشمند حمل و نقل شهري
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی تراوش درسدهای خاکی با استفاده از انواع هوش محاسباتی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي سازهاي توربينهاي بادي فراساحلي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی پايداری لرزه ای سدهای خاکی نا همگن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه عملكرد چشمه اتصال در ستونهاي مختلط فولادي پرشده با بتن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی روشهای نرخ گذاری ترابری جاده ای ویژه اتوبوس و ارائه روش بهینه (مطالعه موردی مسیر تهران -اردبیل)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدل سازی و شبیه سازی جهت بهینه سازی ترمینال کالای فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارزيابي اقتصادي احداث و نگهداري راههاي روستايي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مقایسه رفتار دینامیکی یک سد خاکی در دو حالت تحریکات متغیر تکیه گاهی و تحریکات یکنواخت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي تأثير پيش بارگذاري بر روي عضو سازه جاكت حين ضربه كشتي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بهينه سازي مسير جا به جايي در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوريتم مورچگان در گراف هاي جهت دار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحليل ريسك در طراحي و ارزيابي فني و اقتصادي بزرگراهها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی راه و ابنیه هاي فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارائه مدل ریاضی تاثیر عرض شانه راه در افزایش ایمنی جاده های برون شهری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي و مقايسه نرم افزارهاي طراحي سدهاي انحرافي و ارائه يك نرم افزار پيشنهادي به منظور طراحي سدهاي انحرافي كوچك
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه اثر مولفه قائم زلزله در ساختمانهاي داراي نامنظمی جرم و سختی در ارتفاع
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدلسازی تقسیم جریان در رودخانه های شاخه ای
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی امواج ناشی از شکست سد بر روی بستر کانال
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه روشهاي تحليل غيرخطي در سكوهاي دريايي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تعیین نیروهای وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکس فلزی(با اختلاف تراز طبقات)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدلسازی تحليلی تيرهای پيوند فولادی درديواربرشی کوپله وارزيابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی انواع ترک خوردگی در سد های بتنی و علل آنها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي آسيب پذيری کيفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي تأثير تيپ بندي المانهاي سازه اي در رفتار لرز ه اي ساز ه هاي بتن آرمه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي عوامل موثر بر شكل پذيري اتصالات صلب
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تاثير كاربرد روش المان مرزي درتركيب با روش المان محدود در تحليل مسائل اندر كنش آب وسازه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تاثير كاربرد روش المان مرزي درتركيب با روش المان محدود در تحليل مسائل اندر كنش آب وسازه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي محدوده پارامترهاي تاثيرگذار بر شكل پذيري اتصالات صلب رايج در ايران
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل رفتار لرزه اي سدهاي خاکی تحت اثر زلزله هاي حوزه نزدیک گسل
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي سدهاي بتن غلتكي RCC
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحليل پارامترهاي هندسي-هيدروليكي در آبشستگي پايين دست كالورت ريزشي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداري شیروانیهاي سنگی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه اعمال مهندسي ارزش در سد مخزني كزنار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شبیه سازی عددی هیدرولیکی- هندسی آبشستگی در پایه پل های بتنی(مطالعه موردی)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تاثیر مکان زهکش بالا دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن(سد مورد مطالعه-سد خاکی البرز)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمانهای فولادی تحت زلزله
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مطالعه سکوی فرا ساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید با در نظر گرفتن اصول قابلیت اعتماد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي اثرات نا منظمي در ساختمانهاي بتني جداسازي شده پايه تحت سه مولفه زلزله با تحليل غير خطي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی اندر کنش میز لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
روشهاي تهيه قيرهاي پليمر و انواع آن و کاربرد آنها در خصوصیات آسفالت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحليل ويژگيهاي مصالح لايه روكش در جلوگيري از ترك هاي انعكاسي در روسازي هاي مركب
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسي اثر تغييرات فشار مخزن در ايجاد نشت و وقوع پديده رگاب
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تعيين مقاومت وشکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه برسی تاثیر مولفه قائم شتاب زمین در ستونهای سازه های فولادی قاب خمشی به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسهای قالب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فنی و اقتصادی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری ویژه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارائه مدل تخمين هزينه ترانزيت جاده اي كالا در (بررسي موردي از پایانه مرزی مهران)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تثبيت خاك بستر سازه هاي سد انحرافي نكارود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه پیش بینی مدل وضعیت روسازی با استفاده از شبکه عصبی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مقایسه شاخص هاي خسارت در ساختمان هاي فولادي و بتنی تحت اثر مؤلفه هاي افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل هاي دینامیکی غیرخطی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تهيه طيف هاي پاسخ غير ارتجاعي زلزله هاي ايران بر اساس نوع خاك
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه ارزيابی آسيب پذيری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه توسعه متدولوژی مکان یابی تابلوهای پیام رسان بزرگراهی VMS در مناطق شهری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه برسی اثر خروج از مرکزیت جرم و p-delta درسازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانال های قوسی در حالت آب صاف (با استفاده از داده های آزمایشگاهی)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی راهها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مکانیابی نقاط حادثه خیز راههای استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه راهکار مناسب
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تعیین الگوی تصادفات عابر پیاده در تهران
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه معیارهای بکارگیری سرعتگاه های ایمنی در جهت آرام سازی سرعت معابر
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی متدالوژی هزينه های تصادفات جاده ای در ايران
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارائه مدل مکانیابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه نظام اصلاح سيستم صدور گواهينامه و آموزش رانندگي در كشور
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی و مقایسه حفاظهای موقت و دائم کنار جاده بمنظور کاهش خسارت ناشی از برخورد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با استفاده از شبكه عصبي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسي آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي موثر بر ضريب تخليه سرريز با تاج نيم دايره اي در پلان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تحلیل پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده در راههای درون شهری (مطالعه موردی استان گیلان)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه برنامه ریزی مدیریت اقتصادی عرضه با توجه به مطالعات تقاضا در حمل و نقل هوایی داخلی ایران
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه متدولوژي مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر(BRT) براساس بکارگیري الگوریتم هاي فرایابنده (متاهیوریستیک)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارائه مدل عرضه – تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی (مترو و اتوبوس شهر تبریز)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه توسعه خطوط ريلي با استفاده از مهندسي ارزش
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بهبود عملکرد و راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود از دیدگاه عملیات رسوب زدایی (شاس)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه گسترش مدل ریاضی اندازه گیري شدت تصادفات در بزرگراه هاي شهري
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه اختلاط بتن خود تراکم با استفاده از نانو سیلیس و مقایسه مقاومت فشاری ، کششی ، انقباض و انبساط این بتن با بتن معمولی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
کانال انحنا دار با استفاده از شبیه سازی عددی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسي و ارائه مدل مناسب براى اولويت بندى احداث راههاى كنار گذر شهرها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسي و ارائه مدل مناسب براى اولويت بندى احداث راههاى كنار گذر شهرها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب و سازه های وابسته در شرایط غیر ماندگار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه آبشستگی پایه پل ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی زمانی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی با استفاده از مدلسازی فیزیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي سازههاي آبي كانال آبرسان در شرايط غيرماندگار
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی-هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسي آزمايشگاهي برخي از پارامترهاي هندسي هيدروليكي بر روي حفره آبشستگي پايين دست پرتاب كننده هاي جامي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراههاي قوسي
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی و تاثیر سازه های متقاطع بر آن (مطالعه موردی رودخانه شور)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی (مطالعه موردی شهر قم)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شیوه های کنترل غیر فعال به منظور بهسازی لرزه ای پل ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
برنامه ریزی ارزیابی نگهداری و ارتقا سیستم سازه ای پلهای دسترسی در بنادر و آبر اهها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی رفتار رانندگان در پذیرش فاصله عبور تقاطع های سه راهی بدون چراغ (gap acceptance)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مقاوم سازی سازه ها با میراگرهای اصطکاکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تاثیر افزودنی ها بر مشخصات فنی و مکانیکی مخلوط های بازیافت سرد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی سیستم های حمل و نقل درون شهری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود دانلود پایان نامه ارائه برنامه زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم ابتکاری بر پایه شاخه و حد با مطالعه موردی از شبکه ایران و مقایسه با مدل فعلی و تجزیه و تحلیل نتایج
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه خوردگی بتن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی اقتصادی عملکرد نوارهای حفاری در پروژه های عمرانی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه عملکرد ساختمان فولادی نامنظم در پلان مجهز به BRB نزدیک و دور از گسل
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در برآورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کاربرد شیشه در صنعت ساختمان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی روند روسوبگذاری در مخازن سدها با استفاده از نرم افزارgstars3.0
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی روند ورود رسوبات به مخزن سدها (مطالعه موردی سد علویان)
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه تعیین سیلاب طراحی سازه های هیدرولیکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی سیستم بزرگراه اتوماتیک (AHS )
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراکم
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مھاربندھای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی روشهای هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سردنورد
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه طراحی بهینه دوربرگردان ها در بزرگرا ههای شهری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مدلسازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهرهای متوسط با بافت قدیمی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه ارزیابی دبی سیلاب طراحی سازه های هیدرولیکی به کمک روابط هیدرولیکی حمل رسوبات رودخانه ای
دانلود پایان نامه امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
کاربرد fluent و flow3D در شبیه سازی انواع جت ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم در سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دانلود پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز به روش توزیع مکانی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه رفتار لرزه ای سکوهای دریایی بررسی آیین نامه های موجود
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
رفتار پیچشی سازه با تاثیر p-دلتا
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
دیوار های برشی کامپوزیت
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه دیوار برشی فولادی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روشهای عددی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی علل تصادفات و روش های کاهش اثرات آن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی ماشین آلات جدید در روسازی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی رسوب در مخازن سد های انحرافی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی کاویتاسیون در دریچه ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی کاربرد انواع کامپوزیت های FRP در تقویت سازه های بتنی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی فناوری سیگنالیت درتوسعه حمل و نقل ریلی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی عومل موثر بر دید رانندگان و تاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک جاده ها و بزرگراه ها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی سیستم های مختلف قطار مغناطیسی مگلو (Maglev) در جهان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی رفتار آسفالت های پلیمری (الیافی) در برابر بارهای دینامیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی خرابی های روسازی های بتنی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی آبشکن ها – سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی انواع ترک خوردگی در سدهای بتنی و علل آن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی اندرکنش سد و مخزن
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی انتقال رسوب در آبگیرها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی استهلاک انرژی روی سرریزها
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه استفاده از مهار بندهای فولادی دربهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پروژه کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه تکنیک ساخت سدهای بتنی غلطکی (RCC)-سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پایان نامه Rcc dam material -سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
پروژه کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید
آب شستگی پایه پل ها- سازه های هیدرولیکی
RIAL 50,000 – اضافه‌کردن به سبدخرید

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money