۱۰۰-۲۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

شماره نشریهعنوان نشریهلینک دانلود
نشریه ۱۰۱مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
نشریه ۱۰۳ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
نشریه ۱۰۴ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
نشریه ۱۰۵ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
نشریه ۱۰۶ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
نشریه ۱۰۸ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
نشریه ۱۰۹ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
نشریه ۱۱۰-۱مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
نشریه ۱۱۰-۲مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف
نشریه ۱۱۰-۲مشخصات فنی عمومی واجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر ۱)
نشریه ۱۱۱محافظت ساختمان در برابر حریق
نشریه ۱۱۲دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
نشریه ۱۱۳ کتابنامه تونل و تونل سازی
نشریه ۱۱۴ کتابنامه بندر
نشریه ۱۱۵مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه ۱۱۹-۱دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد اول: ژئودزی و ترازیابی
نشریه ۱۱۹-۲دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)
نشریه ۱۱۹-۳دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
نشریه ۱۱۹-۴دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)
نشریه ۱۱۹-۵دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد پنجم: میکروژئودزی
نشریه ۱۱۹-۶دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری
نشریه۱۱۹-۷دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد هفتم: آبنگاری
نشریه ۱۲۰ آیین نامه آبا
نشریه ۱۲۰ آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۱)
نشریه ۱۲۰آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۲)
نشریه ۱۲۲مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه ۱۲۳ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
نشریه ۱۲۴مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
نشریه ۱۲۶راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه ۱۲۷آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
نشریه  ۱-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه ۲-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی
نشریه ۳-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی
نشریه ۴-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری
نشریه ۵-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک
نشریه ۱-۶-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)
نشریه ۲-۶-۱۲۸مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)
نشریه ۱۳۱راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
نشریه ۱۳۱راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر ۱)
نشریه ۱۳۲-۱موازین فنی ورزشگاههای کشور – مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
نشریه ۱۳۲-۲موازین فنی ورزشگاه های کشور – مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
نشریه ۱۳۲-۳موازین فنی ورزشگاه های کشور – مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
نشریه ۱۳۲-۴موازین فنی ورزشگاه های کشور – اقلیم و ورزش در هوای آزاد
نشریه ۱۳۳راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
نشریه ۱۳۴نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
نشریه ۱۳۵مجموعه مقالات: ۱- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ ۲- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ ۳- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
نشریه ۱۳۶-۱طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان خوزستان
نشریه ۱۳۶-۲طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان سیستان و بلوچستان
نشریه ۱۳۶-۳طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمان
نشریه ۱۳۶-۴طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمانشاه
نشریه ۱۳۶-۵طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان هرمزگان
نشریه ۱۳۶-۶طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان همدان
نشریه ۱۳۷راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
نشریه ۱۳۹آیین نامه بارگذاری پل‌ها
نشریه ۱۴۰توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب
نشریه ۱۴۱راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه ۱۴۲ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه ۱۴۳برنامه ریزی و طراحی هتل
نشریه ۱۴۶آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
نشریه ۱۴۷ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
نشریه ۱۴۸دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
نشریه ۱۵۰سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه
نشریه ۱۵۱راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
نشریه ۱۵۲راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
نشریه ۱۵۳دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
نشریه ۱۵۴دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
نشریه ۱۵۵دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
نشریه ۱۵۶راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
نشریه ۱۵۷دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۵۸دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۵۹ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
نشریه ۱۶۰دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
نشریه ۱۶۱آیین نامه طرح هندسی راهها
نشریه ۱۶۲دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
نشریه ۱۶۳مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
نشریه ۱۶۴دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
نشریه ۱۶۵دستورالعمل برف سنجی
نشریه ۱۶۶معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
نشریه ۱۶۹آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
نشریه ۱۷۰دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۷۱ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
نشریه ۱۷۲عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه ۱۷۳پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه ۱۷۴جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
نشریه ۱۷۵علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
نشریه ۱۷۶راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
نشریه ۱۷۷راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
نشریه ۱۷۸ضوابط طراحی ساختمان های اداری
نشریه ۱۷۹راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
نشریه ۱۸۰راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
نشریه ۱۸۱دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
نشریه ۱۸۲راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
نشریه ۱۸۳مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی
نشریه ۱۸۴بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)
نشریه ۱۸۵ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه ۱۸۶راهنمای تزریق در سازه های آبی
نشریه ۱۸۷دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
نشریه ۱۸۸دستورالعمل آزمایش های تراوایی
نشریه ۱۸۹دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
نشریه ۱۹۰فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۱فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۲فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۳فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )
نشریه ۱۹۴فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات ها
نشریه ۱۹۵مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
نشریه ۱۹۶آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
نشریه ۱۹۷آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها
نشریه ۱۹۸ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
نشریه ۱۹۹فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
نشریه ۲۰۰فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money