۱۰۰-۲۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

شماره نشریه عنوان نشریه لینک دانلود
نشریه ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
نشریه ۱۰۳ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
نشریه ۱۰۴ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
نشریه ۱۰۵ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
نشریه ۱۰۶ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
نشریه ۱۰۸ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
نشریه ۱۰۹ ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
نشریه ۱۱۰-۱ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
نشریه ۱۱۰-۲ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف
نشریه ۱۱۰-۲ مشخصات فنی عمومی واجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر ۱)
نشریه ۱۱۱ محافظت ساختمان در برابر حریق
نشریه ۱۱۲ دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
نشریه ۱۱۳  کتابنامه تونل و تونل سازی
نشریه ۱۱۴  کتابنامه بندر
نشریه ۱۱۵ مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه ۱۱۹-۱ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد اول: ژئودزی و ترازیابی
نشریه ۱۱۹-۲ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)
نشریه ۱۱۹-۳ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
نشریه ۱۱۹-۴ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)
نشریه ۱۱۹-۵ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد پنجم: میکروژئودزی
نشریه ۱۱۹-۶ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری
نشریه۱۱۹-۷ دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد هفتم: آبنگاری
نشریه ۱۲۰  آیین نامه آبا
نشریه ۱۲۰  آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۱)
نشریه ۱۲۰ آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۲)
نشریه ۱۲۲ مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه ۱۲۳ ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
نشریه ۱۲۴ مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
نشریه ۱۲۶ راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه ۱۲۷ آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
نشریه  ۱-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه ۲-۱۲۸  مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی
نشریه ۳-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی
نشریه ۴-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری
نشریه ۵-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک
نشریه ۱-۶-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)
نشریه ۲-۶-۱۲۸ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)
نشریه ۱۳۱ راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
نشریه ۱۳۱ راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر ۱)
نشریه ۱۳۲-۱ موازین فنی ورزشگاههای کشور – مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
نشریه ۱۳۲-۲ موازین فنی ورزشگاه های کشور – مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
نشریه ۱۳۲-۳ موازین فنی ورزشگاه های کشور – مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
نشریه ۱۳۲-۴ موازین فنی ورزشگاه های کشور – اقلیم و ورزش در هوای آزاد
نشریه ۱۳۳ راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
نشریه ۱۳۴ نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
نشریه ۱۳۵ مجموعه مقالات: ۱- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ ۲- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ ۳- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
نشریه ۱۳۶-۱ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان خوزستان
نشریه ۱۳۶-۲ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان سیستان و بلوچستان
نشریه ۱۳۶-۳ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمان
نشریه ۱۳۶-۴ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمانشاه
نشریه ۱۳۶-۵ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان هرمزگان
نشریه ۱۳۶-۶ طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان همدان
نشریه ۱۳۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
نشریه ۱۳۹ آیین نامه بارگذاری پل‌ها
نشریه ۱۴۰ توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب
نشریه ۱۴۱ راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه ۱۴۲ ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه ۱۴۳ برنامه ریزی و طراحی هتل
نشریه ۱۴۶ آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
نشریه ۱۴۷ ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
نشریه ۱۴۸ دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه
نشریه ۱۵۱ راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
نشریه ۱۵۲ راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
نشریه ۱۵۳ دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
نشریه ۱۵۴ دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
نشریه ۱۵۵ دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
نشریه ۱۵۶ راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
نشریه ۱۵۷ دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۵۸ دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۵۹ ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
نشریه ۱۶۰ دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
نشریه ۱۶۱ آیین نامه طرح هندسی راهها
نشریه ۱۶۲ دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
نشریه ۱۶۳ مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
نشریه ۱۶۴ دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
نشریه ۱۶۵ دستورالعمل برف سنجی
نشریه ۱۶۶ معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
نشریه ۱۶۹ آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
نشریه ۱۷۰ دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۷۱ ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
نشریه ۱۷۲ عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه ۱۷۳ پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه ۱۷۴ جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
نشریه ۱۷۵ علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
نشریه ۱۷۶ راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
نشریه ۱۷۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
نشریه ۱۷۸ ضوابط طراحی ساختمان های اداری
نشریه ۱۷۹ راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
نشریه ۱۸۰ راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
نشریه ۱۸۱ دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
نشریه ۱۸۲ راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
نشریه ۱۸۳ مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی
نشریه ۱۸۴ بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)
نشریه ۱۸۵ ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه ۱۸۶ راهنمای تزریق در سازه های آبی
نشریه ۱۸۷ دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
نشریه ۱۸۸ دستورالعمل آزمایش های تراوایی
نشریه ۱۸۹ دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
نشریه ۱۹۰ فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۱ فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۲ فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۳ فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )
نشریه ۱۹۴ فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات ها
نشریه ۱۹۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
نشریه ۱۹۶ آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
نشریه ۱۹۷ آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها
نشریه ۱۹۸ ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
نشریه ۱۹۹ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
نشریه ۲۰۰ فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2016

5 سال در کنار شما بودن افتخار ماست

Powered by keepvid themefull earn money