نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-2۰۰تا3۰۰

در این قسمت نشریات سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مرور زمان و به طور کامل جهت دانلود قرار داده خواهد شد.

شماره نشریه عنوان نشریه لینک دانلود
نشریه 201 فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا) download1
نشریه 202  فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری) download1
نشریه 203  ضوابط طراحی فضای سبز شهری download1
نشریه 204 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی download1
نشریه 205  راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها download1
نشریه 206  طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) download1
نشریه 207 دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی download1
نشریه 208 مستند سازی طرحهای آب download1
نشریه 209 مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز download1
نشریه 210 پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی download1
نشریه 211 فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی download1
نشریه 212 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی download1
نشریه 213 فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی download1
نشریه 214 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها download1
نشریه 215 مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب download1
نشریه 216 راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ download1
نشریه 217 طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری download1
نشریه 218 نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی download1
نشریه 219 برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب download1
نشریه 220 تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب) download1
نشریه 221 تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها download1
نشریه 222 برنامه ریزی آزمایش های رسوب download1
نشریه 223 دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک) download1
نشریه 224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک download1
نشریه 225 فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی) download1
نشریه 226 فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه download1
نشریه 227 دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی. download1
نشریه 228 آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران download1
نشریه 229 بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته download1
نشریه 232 ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی download1
نشریه 233 آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه download1
نشریه 234 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران download1
نشریه 235-1 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو download1
نشریه 235-2 ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو download1
نشریه 235-3 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو download1
نشریه 235-4 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو download1
نشریه 236 فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی) download1
نشریه 237 راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) download1
نشریه 238 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی) download1
نشریه 239 دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار download1
نشریه 240 راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران download1
نشریه 241 راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری download1
نشریه 242 راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای) download1
نشریه 243 دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه download1
نشریه 244 شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی) download1
نشریه 245 معیارهای طراحی سینما download1
نشریه 246 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی download1
نشریه 247 دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی download1
نشریه 248 فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها download1
نشریه 249 فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی download1
نشریه 250 آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده download1
نشریه 251 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود download1
نشریه 252 رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا download1
نشریه 253 آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری download1
نشریه 254-1 دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی download1
نشریه 254-1 دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر 1) download1
نشریه 254-3 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد download1
نشریه 255 دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران download1
نشریه 256 استانداردهای نقشه کشی ساختمانی download1
نشریه 257 دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت download1
نشریه 258 دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب download1
نشریه 258-1 دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول) download1
نشریه 259 دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب download1
نشریه 260 راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل download1
نشریه 261 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) download1
نشریه 262 فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ) download1
نشریه 263 فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی) download1
نشریه 264 آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی download1
نشریه 265 دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب download1
نشریه 266 1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب download1
نشریه 267-1 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم) download1
نشریه 267-2 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی) download1
نشریه 267-3 آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) download1
نشریه 267-4 آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه) download1
نشریه 267-5 آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه) download1
نشریه 267-6 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری) download1
نشریه 267-7 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی) download1
نشریه 268 دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها download1
نشریه 269 راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب download1
نشریه 270 معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور download1
نشریه 271 شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور) download1
نشریه 272 راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی download1
نشریه 273 راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی download1
نشریه 274 دستورالعمل نمونه‌برداری آب download1
نشریه 275 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب download1
نشریه 276 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل download1
نشریه 277 راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن download1
نشریه 278 راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری download1
نشریه 279 مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن download1
نشریه 280 مشخصات فنی عمومی راهداری download1
نشریه 281 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی download1
نشریه 282 ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز download1
نشریه 284 راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه download1
نشریه 285 راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب download1
نشریه 286 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) download1
نشریه 287-10-1 طراحی بناهای درمانی (10) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب download1
نشریه 287-10-2 طراحی بناهای درمانی (10) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب download1
نشریه 287-10-3 طراحی بناهای درمانی (10) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب download1
نشریه 288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن download1
نشریه 289 راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها download1
نشریه 290 دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش download1
نشریه 294 نقشه‌های همسان پل‌های راه download1
نشریه 295 نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر download1
نشریه 296 راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی download1
نشریه 298 مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله) download1
نشریه 299 فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی download1
نشریه 300-1 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری download1
نشریه 300-2 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح download1
نشریه 300-3 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی download1
نشریه 300-4 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر download1
نشریه 300-5 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی download1
نشریه 300-6 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری download1
نشریه 300-7 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه download1
نشریه 300-8 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر download1
نشریه 300-9 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی download1
نشریه 300-10 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر download1
نشریه 300-11 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور download1

 

مهندسی دانلود mohandesidl.ir 2012-2019