مجموعه ای از پروژه های آماده برنامه نویسی به زبان c++ برای استفاده کاربران مهندسی دانلود قرار داده شده است که شامل موارد زیر میباشد

برنامه ای که عددی اعشاری را از ورودی گرفته و برعکس آن را در خروجی نشان دهد

برنامه ای که روزهای هفته را با یکی از اعداد از ۱تا۷ معادل سازی کند

برنامه ضرب دو ماتریس

برنامه  محاسبه مساحت اشکال مختلف

برنامه تمامی مشخصات دانشجو به همراه نمرات دانشجو

برنامه تشخیص عدد اول از عدد کامل

برنامه ای که تعداد کلمات جمله را بشمارد

برنامه ضرب یلزگشتی

 

حجم ۴KB

لینک دانلود

by Text-Enhance" href="http://www.mohandesidl.ir/post/123#">password:www.mohandesidl.ir